I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tất cả học viên mới đăng ký bộ 03 khoá học (learning package): Hands-on Marketing, Digital Platform Management, Soft Skills Level 1 - From Uni To Company thuộc chương trình "Pack Well With AIM".

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Áp dụng cho tất cả các đăng ký khóa học thuộc learning package của chương trình "Pack Well With AIM" khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 17.07.2018 đến hết ngày 24.12.2018.

III. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

Các quyền lợi học viên sẽ được hưởng khi tham gia chương trình:

III. A. Ưu đãi học phí

Học viên được hưởng ưu đãi 20% học phí khi mua 01 learning package gồm 03 khóa học Hands-on Marketing, Digital Platform Management, Soft Skills Level 1 - From Uni To Company thuộc chương trình "Pack Well With AIM".

III. B. Tham gia chương trình cố vấn nghề nghiệp – Career Mentoring

– Thông qua việc kết nối những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chương trình cung cấp cho học viên những lời khuyên hữu ích trên con đường sự nghiệp ngành Marketing & Communication.

– Hình thức: Mỗi học viên sẽ được kết nối với một hoặc nhiều mentor dựa trên lĩnh vực chuyên môn cần cố vấn. AIM Academy sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ cho nhóm 5 – 10 học viên với mentor của mình vào những thời gian cố định sẽ được AIM Academy phổ biến với học viên khi mỗi learning package bắt đầu.

– Chủ đề: Mentor sẽ đưa ra những lời khuyên cho học viên về các vấn đề xoay quanh sự nghiệp như: con đường phát triển sự nghiệp, kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, lựa chọn cơ hội nghề nghiệp,…

– Thời gian: Chương trình cố vấn nghề nghiệp sẽ diễn ra theo lịch trình của mỗi learning package thuộc chương trình “Pack Well With AIM”, mỗi học viên sẽ có cơ hội gặp mentor 3 lần. Trong quá trình cố vấn, học viên có thể được sắp xếp chuyển đổi mentor dựa trên nhu cầu cố vấn thực tế.

IV. ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

– Chương trình chỉ áp dụng với các lớp Hands-on Marketing, Digital Platform Management, Soft Skills Level 1 - From Uni To Company khai giảng trong khoảng thời gian 17.07.2018 - 24.12.2018 đã nêu trong mục II.

– Chương trình chỉ áp dụng khi học viên thanh toán 50% học phí ít nhất 5 ngày trước ngày khai giảng lớp đầu tiên của mỗi learning package. Số tiền còn lại phải thanh toán trong vòng 30 ngày sau ngày khai giảng lớp đầu tiên của mỗi learning package.

– Không kết hợp với các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn: ưu đãi cho đăng ký sớm, ưu đãi cho học viên đăng ký từ khóa thứ 2 trở đi, ưu đãi cho nhóm học viên hoặc công ty từ 2 người trở lên.

– Ưu đãi học phí không được quy đổi thành tiền mặt.

– Học phí đã đóng trong khuôn khổ chương trình ưu đãi sẽ không được hoàn trả với bất cứ lí do gì.

– Những yêu cầu dời, đổi hay chuyển nhượng khoá học sẽ tuân theo AIM - Điều Kiện & Điều Khoản (ATC) hiện tại, được đăng tải trên website của AIM Academy.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng gọi hotline: 093 1333 150